Player 1

The Mitchells vs. The Machines บ้านมิตเชลล์ปะทะจักรกล (2021) (พากย์ไทย)

เล่าถึงเรื่องราวของครอบครัวสุดแปลกครอบครัวนึงอสศัยออยู่ด้วยกัน 4 คนและมีเจ้าหมาตัวหนึ่ง ครอบครัวนี้มีความคิดจากจะช่วยโลกให้รอดพ้นจากภัยของเทคโนโลยีเพราะมีเทคโนโลยีเข้ามาทำให้คนต่างพากันโหยหาความสะดวกสบายจองโทรศัพท์จึงเกิดการเข้ามากวาดล้างเหล่ามนุษย์เพื่อให้เจ้าเทคโนโลยีมาครองเมืองแทน

แนะนำสำหรับคุณ