Player 1

EPISODE ทั้งหมด

Designated Survivor Season 3 เดสซิกเนเทต เซอร์ไวเวอร์ ซีซั่น 3

Designated Survivor Season 3 เดสซิกเนเทต เซอร์ไวเวอร์ ซีซั่น 3

ทอม เคิร์กแมน สมาชิกคณะรัฐมนตรีระดับล่างได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาอย่างกะทันหันหลังจากการโจมตีครั้งรุนแรงระหว่างที่รัฐของสหภาพได้สังหารทุกคนที่อยู่เหนือเขาในการสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดี

ซีรี่ย์แนะนำสำหรับคุณ