googleThe Perfect Weapon (2020) ยุทธศาสตร์ล้ำยุค

ตัวอย่าง : The Perfect Weapon (2020) ยุทธศาสตร์ล้ำยุค

ปีที่ฉาย : 2020 เสียง : SoundTrack บรรยายไทย นาที IMDb 7.1 คุณภาพ : HD

The Perfect Weapon (2020) ยุทธศาสตร์ล้ำยุค

ดูหนัง : The Perfect Weapon (2020) ยุทธศาสตร์ล้ำยุค | HD เต็มเรื่อง สำรวจความขัดแย้งในโลกไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นในฐานะวิธีหลักที่ประเทศต่างๆ แข่งขันและก่อวินาศกรรมซึ่งกันและกัน ในขณะที่ความกลัวเพิ่มมากขึ้นว่าการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นจะส่งผลต่อการเลือกตั้งในปี 2020 ในสหรัฐอเมริกาอย่างไร ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงนำเสนอการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการทหาร หน่วยข่าวกรอง และการเมือง และรวมถึงการรายงานภาคสนามจากแนวหน้าของสงครามไซเบอร์