Player 1

Detective Conan The Movie 13 : The Raven Chaser (2009)

ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เดอะมูฟวี่ 13: ปริศนานักล่าทรชนทมิฬ พ.ศ.2552

สมาชิกใหม่จากองค์กรชุดดำที่ย่อร่างของชินอิจิให้พบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชินิจิเป็นโคนัน การค้นพบนี้เริ่มทำให้คนรอบข้างเขาตกอยู่ในอันตรายเมื่อจินและสมาชิกองค์กรชุดดำคนอื่นๆ เริ่มลงมือทำ

Detective Conan The Movie 13 : The Raven Chaser (2009) ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เดอะมูฟวี่ 13: ปริศนานักล่าทรชนทมิฬ พ.ศ.2552