Chasing Waterfalls (2021) (ENG-Sub)

Chasing Waterfalls (2021) ในขณะที่ Amy Atwater ทำงานในด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของ Global Explorer ซึ่งเป็นนิตยสารท่องเที่ยวกลางแจ้งออนไลน์ของซีแอตเทิลเธอปรารถนาที่จะทำงานสร้างสรรค์มากขึ้นโดยเฉพาะการถ่ายภาพซึ่งเป็นเพียงงานอดิเรกในขณะนี้ เมื่อเธอรู้ว่าช่างภาพทีมงานคนหนึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบทความที่กำลังจะมาถึงเอมี่พร้อมพอร์ตโฟลิโอในมือสามารถโน้มน้าวให้บรรณาธิการของเธอคามิลล่ามอบหมายงานตามข้อแม้ในการส่งภาพเบื้องต้นภายในระยะสั้น ๆ เพื่อขออนุมัติดำเนินการต่อไป

แนะนำสำหรับคุณ